Q&A


Om u als leverancier van Hoogvliet op weg te helpen bij de voorbereiding voor levering aan het distributiecentrum in Bleiswijk is onderstaande Q&A opgesteld.

Wat is het aanleveradres van het nieuwe distributiecentrum (DC) in Bleiswijk?

Hoogvliet B.V.
Facetlaan 6
2665 NR BLEISWIJK

Waar moet de chauffeur zich aanmelden?

Bij de slagbomen staat een aanmeldzuil waar men de portier te spreken krijgt. Deze zal een inslagdock toewijzen. Na het aandocken loopt de chauffeur naar de portiersloge om zich te melden bij de portier.

Hoe verloopt het inslagproces?

De chauffeur dient zelf de pallet op het infeedpoint te plaatsen.

Zijn er in het nieuwe distributiecentrum pompwagens beschikbaar?

Ja, Hoogvliet heeft de beschikking over pompwagens.

Waar moet emballage worden opgehaald?

Emballage wordt opgehaald bij de emballage afdeling van het DC in Bleiswijk.

Welke voorzieningen zijn er voor chauffeurs?

Er zijn toiletten en er is een rookruimte.

Wijzigt mijn contactpersoon bij Hoogvliet als ik in Bleiswijk ga leveren?

Nee, u houdt contact met dezelfde category manager en demandplanner.

Is mijn transporteur op de hoogte van de verhuizing en de levervoorwaarden van het nieuwe distributiecentrum van Hoogvliet?

Nee, u informeert zelf uw transporteur of logistiek dienstverlener.

Gaat het distributiecentrum van Hoogvliet in Alphen aan den Rijn sluiten?

Ja, zodra het nieuwe DC in Bleiswijk volledig in gebruik is genomen zal het DC in Alphen aan den Rijn sluiten. Vanaf dat moment levert u de goederen weer aan één Hoogvliet DC. Er zal wel tijdelijk sprake zijn van een situatie waarin van u verwacht wordt dat aan twee DC’s geleverd wordt.

Per wanneer ga ik in Bleiswijk leveren?

Lopende het tweede kwartaal van 2020 zullen de eerste leveringen op het DC in Bleiswijk worden ontvangen. De ingebruikname van het nieuwe DC zal gefaseerd verlopen. Er wordt in deze fasering onderscheid gemaakt tussen de productgroepen DKW, Koelvers, AGF, Diepvries en Vlees. Hoogvliet stelt u tijdig op de hoogte van het moment per wanneer u ook in Bleiswijk dient te leveren.

Moet ik mijn levering aankondigen met een DESADV bericht?

Ja, dit is voorwaardelijk om aan Hoogvliet te kunnen leveren.

Moet ik aan twee distributiecentra leveren?

Ja, het DC in Bleiswijk zal gefaseerd in gebruik worden genomen. Gedurende een bepaalde periode is het mogelijk dat u zowel in Alphen aan den Rijn als in Bleiswijk dient te leveren. Hoogvliet stelt haar leveranciers hierover tijdig op de hoogte.

Hoe weet ik welke order in welk DC geleverd moet worden?

Het afleveradres wordt met de geplaatste order meegegeven.

Wijzigen de aanlevertijden bij het leveren aan het nieuwe DC?

Ja, voor het nieuwe DC wordt een ander aanleverschema opgesteld. Hier wordt de leverancier tijdig van op de hoogte gebracht. De geplande levertijd wordt daarnaast ook meegegeven met de order. Het distributiecentrum in Bleiswijk kent ruimere openingstijden dan nu in Alphen aan den Rijn het geval is.

Van welke transportmiddelen mag ik gebruik maken bij het leveren aan het nieuwe DC in Bleiswijk?

U levert aan Hoogvliet met een vrachtwagen met achterlossing.
U kunt met een LZV leveren.
Geautomatiseerde vrachtwagen is mogelijk maar er is geen aansluiting die automatisch lossen mogelijk maakt.

Kan vanaf de eerste levering aan het nieuwe DC in Bleiswijk emballage retour worden genomen vanuit Bleiswijk?

Dit verschilt per leverancier. Dit wordt tijdig met de leverancier afgestemd.

Hoe weet ik of de leveringen die ik op dit moment aan het DC in Alphen doe, voldoen aan de voorwaarden voor levering aan het nieuwe DC?

Superunie en/of Hoogvliet delen de levervoorwaarden voor gemechaniseerd DC met de leveranciers.
Hoogvliet informeert leveranciers middels de supplierswebsite http://supplier.hoogvliet.com/.
Hoogvliet zal al in 2019 in het DC in Alphen aan den Rijn de leveringen beoordelen aan de hand van de voorwaarden die in Bleiswijk gelden. Hierover ontvangt u gedetailleerde terugkoppeling.

Is mijn logistiek dienstverlener geïnformeerd over de wijzigingen?

U dient als leverancier van Hoogvliet uw logistiek dienstverlener te informeren over de wijzigingen. Hoogvliet zal de logistiek dienstverleners niet informeren.

Wat gebeurt er als een pallet niet aan de eisen van het nieuwe DC voldoet?

Deze pallet wordt niet ontvangen.

Verwacht Hoogvliet vertraging in het ontvangstproces tijdens de overgangsperiode?

Hoogvliet zet ook tijdens de overgangsperiode in op een vlot ontvangstproces. In geval van verstoringen die tot vertraging leiden zal Hoogvliet deze trachten te beperken.

Wat wordt het GLN nummer van het nieuwe DC in Bleiswijk?

Het GLN nummer van het DC in Bleiswijk is 8712076000175.

Hoe worden leveranciers van Hoogvliet verder geïnformeerd?

In onderstaande matrix staat aangegeven van wie u op welk moment informatie kunt verwachten.

Hoogvliet controleert in 2019 de kwaliteit van de leveringen. Wat gebeurt er als mijn leveringen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen?

Hoogvliet zal de geconstateerde afwijkingen gaan terugkoppelen naar haar leveranciers zodat hierop kan worden bijgestuurd. Deze communicatie loopt hoofdzakelijk via de afdeling Category Management van Hoogvliet. Indien de performance niet op het gewenste niveau is en verbetering daarin uitblijft zal er worden geëscaleerd volgens onderstaand escalatiemodel:

Hoogvliet controleert in 2019 al op afwijkingen ten opzichte van de levervoorwaarden van het distributiecentrum in Bleiswijk. Op welke punten wordt de levering bij Hoogvliet nu gecontroleerd?

Mijn vraag staat niet in deze Q&A, wie kan ik benaderen met mijn vragen?

In onderstaande matrix staat aangegeven wie u voor welk type vraag kunt benaderen.